Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица. Транспортните и други разходи, по връщането на стоката, е за сметка на Потребителя.

В този случай потребителят има правото да уведоми www.climabg.com в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 дни.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, www.climabg.com  си запазва правото да изиска такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка или по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Когато стоката изисква монтаж и е монтирана на оказано от клиента място,  клиентът заплаща демонтаж, а стойността на монтажа не се възстановява. В този случай, при връщане на инсталирана стока се възстановяват максимум до 70% от стойността и.