ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Повече от 75% от старите битови уреди се изхвърлят на бунищата, където токсичните отпадъци, съдържащи се в електрическите уреди, замърсяват почвата и водата. Това може да доведе до много вреди за природата в района. Когато се намират близо до населени места, тези токсични отпадъци могат да причинят здравословни проблеми на жителите заради замърсяването на водите и почвите.

ЕКО ПРОМОЦИЯ

В стремежа си да удовлетворим всички наши клиенти и да повишим качеството на предлаганите услуги, разработваме нова ЕКО програма „ВЪРНИ СТАР КЛИМАТИК И ВЗЕМИ НОВ“. За всеки върнат стар климатик, Вие получавате специална отстъпка от цената на новия между 100 и 500 лв., в зависимост от избрания модел нов климатик, състоянието на стария и вида на хладилния агент. Рециклирането на старата и неработеща техника спомага за опазването на околната среда.