КОМФОРТ ВЪВ ВСЯКА ЗОНА

Искате ли в домът ви да се раздвате на комфорт и уют, без значение от сезона? Желаете ли да дишате свеж въздух, без значение дали се намирате в близост до планината или в центъра на града? А дали сте чували, че осигурявайки подобни условия не само в дома, а и на работното място това ще повиши работоспособността на персонала и ще доведе до по-висока производителност. Ако желаете всичко това за вас, вашето семейство или вашите служители , то вие имате нужда не просто от обикновен климатизатор тип сплит-система. То тогава имате нужда от климатична и/или вентилационна система, типът на която зависи основно от вашите нужди и типа на сградата за климатизиране. За да се изградят такъв тип инсталации е необходим проект от специалист – проектант , който на базата на сложни изчисления на обем, топлинни товари, топлинни загуби и др. да определи необходимият тип и размер системи. Проектирането на климатични и вентилационни системи обхваща всякакъв тип сгради – апартаменти, вили, индустриални, офис сгради , складови пространства и други. КЛИМА ТЕХНИК предлага всички услуги свързани с проектирането и изграждането на централни климатични и вентилационни инсталации. Услугите, които нашата фирма предлага са свързани с точните инженерни изчисления и внимателно проучване на данните.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ

За осъществяване на проект е необходимо да се изготви задание за проектиране, за което са необходими следните данни:

  • Местоположение на обекта;
  • Вид на обекта;
  • Изисквания на клиента;
  • Технически характеристики на помещенията;

Проектът преминава през 2 етапа:

  • Етап 1 – проучване и идеен проект Този етап включва окрупнено определяне на необходимата като мощност система и избор на тип система за климатизация, място за инсталиране на съоръженията и определяне основните характеристики на системата (дебит въздух, отоплителна и/или охладителна мощност, вида и размера на оборудването и т.н.)
  • Етап 2 – развитието на проекта В основата на този етап детайлно се вземат архитектурните особености , топлофизични характеристики на строителни конструкции и технологични особености. След това се изчисляват топлозагубите и топлопритоците, изчислява се въздухообменът, избира се подходящо оборудване и се позиционират системите.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩАТА СИСТЕМА

Изборът на инсталация зависи от редица условия. Дали ще бъде в новопостроена сграда или вече функционираща такава, в която се правят реконструкции. Във всеки случай, всеки проект изисква индивидуален подход и решение за прилагането на дадена система или начин на организация. След като проектът е готов, следва неговата релизация, за чието осъществяване КЛИМА ТЕХНИК също предлага своите услуги. Благодарение на нашите екипи от квалифицирани монтажни групи, ще осъществим вашият проект от „идея на хартия“ в реалност. И като едно малко допълнение- ние се грижим както за монтираните от нас климатични и вентилационни системи, така и за системи монтирани от други фирми.